29.9.15

Words Matter

Ο γνωστός συγγραφέας Neil Gainman δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή, 27/09/2015, στο προφίλ του στο Facebook, ένα βίντεο με την ετικέτα (hashtag) #WordsMatter (Οι Λέξεις Έχουν Σημασία), σχετικά με την προσφυγική κρίσι, όπου διάσημοι καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων ο Peter Capaldi του Doctor Who και ο Sir Patrick Stewart του Star Trek και των X-Menμας θυμίζουν τι θα πη μετανάστης, τι πρόσφυγας, αλλά και ποια είναι η βάσι, που συχνά την ξεχνάμε...

These #WordsMatter to me and Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, Kristin Davis, Patrick Stewart, Craig Ferguson, among others. To you too, I hope. We recorded this for UNHCR last week, and it's being released today: it's pretty low tech. But I think it gets its message across. If you think so too, please share it. (And thank you Dan for posting this for me while I am too far from real Internet to do complicated things like uploading videos.)"UNHCR Goodwill Ambassadors and high profile supporters help define the difference between the terms "refugee" and "migrant". These words are being splashed across media headlines because of the ongoing European Refugee Crisis. The film features actors Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, David Morrissey, Douglas Booth, Kristin Davis, John Abraham and Patrick Stewart, singers Barbara Hendricks and Rokia Traore, writer Neil Gaiman, model Helena Christensen and comedian/tv host Craig Ferguson."
Posted by Neil Gaiman on Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

12.9.15

Review: Twisted Light

Twisted Light Twisted Light by Neil Gibson
My rating: 5 of 5 stars

Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά:

I had the privilege to meet Neil Gibson two weeks ago, in this year's Cyprus Comic Con. I'll be honest, I didn't know much about his work, but, since the very first moment I was amazed by the quality of the editions he was promoting there, mainly the "Twisted Dark" and "Twisted Light" series.

Talking about quality, I mean quality of graphics/design, quality of printing, but also quality of stories, as his first question was "What kind of comics do you like to read?", and, when my answer was "Everything!", perhaps a bit surprised by my twisted answer, he gave me to read a short story from one of the "Twisted Dark" volumes.

I ended up signing up to his mailing list (technically, TPub's mailing list), and buying a copy of "Twisted Dark, Volume 2", as well as the sole, so far, volume of "Twisted Light"; he was kind enough to sign both.

Having finished this luminous book, I don't want to give any spoilers, but I'm more than happy that I've bought it! If you like British humor, if you like surprising, unexpected, twisted, funny ends, then, go ahead and read it! Trust me, you won't regret it!!!

Είχα την τύχη να συναντήσω τον Neil Gibson πριν δυο εβδομάδες, στο φετινό Cyprus Comic Con. Θα είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πολλά για τη δουλειά του, αλλ' από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστικα απ' την ποιότητα των εκδόσεων που προωθούσε εκεί, κυρίως τις σειρές "Twisted Dark" και "Twisted Light" (θα μπορούσαν να μεταφραστούν στρεβλωμένο, αλλαγμένο, ίσως, ακόμα-ακόμα διεφθαρμένο, σκοτάδι και φως, αντίστοιχα).

Μιλώντας για ποιότητα, εννοώ την ποιότητα του σχεδίου, την ποιότητα της εκτύπωσης, αλλ' επίσης την ποιότητα των ιστοριών, καθώς η πρώτη του ερώτησι ήταν "Τι είδους κόμικς σ' αρέσει να διαβάζης;", κι όταν η απάντησή μου ήταν "Τα πάντα", ίσως λίγο ξαφνιασμένος απ' την στρεβλωμένη μου απάντησι, μου έδωσε να διαβάσω μια σύντομη ιστορία από έναν από τους τόμους του "Twisted Dark".

Κατέληξα να εγγράφομαι στη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην πραγματικότητα η λίστα είναι των εκδόσεων TPub), και να αγοράζω ένα αντίτυπο του "Twisted Dark, Volume 2", και τον μόνο, ως τώρα, τόμο του "Twisted Light"· ήταν αρκετά ευγενικός ώστε να τους υπογράψη και τους δύο.

Έχοντας τελειώσει αυτό το φωτεινό βιβλίο, δεν θέλω να δώσω στοιχεία του περιεχομένου (σπόϊλερς, στα Ελληνικά :) ), αλλά είμαι ευτυχής που το αγόρασα! Αν σας αρέση το Βρετανικό χιούμορ, αν σας αρέση οι ιστορίες να τελειώνουν αστεία, με εκπλήξεις, απροσδόκητα και στρεβλωμένα, τότε, εμπρός, διαβάστε το! Πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε!

View all my reviews

8.9.15

Review: The Holy Mountain Today

The Holy Mountain Today The Holy Mountain Today by Hieromonk Symeon Grigoriatis (Ιερομόναχος Συμεών Γρηγοριάτης)
My rating: 5 of 5 stars

English text follows:

Ο Συμεών είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωσι ανθρώπου· ποιος άνθρωπος δεν είναι, άλλωστε; Γεννημένος στο Περού, έχοντας σπουδάσει κινηματογραφία στο Παρίσι, έχοντας ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ινδίες, έχοντας ταξιδέψει σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή κι Ασία, γνωρίζοντας πολλές γλώσσες, καταλήγει το 1974 στο Άγιον Όρος, όπου έκτοτε μονάζει και δημιουργεί (πηγή).

Στο μικρό αυτό δοκίμιο καταθέτει, στα Αγγλικά, τη δική του μαρτυρία για το τι είναι το Άγιον Όρος σήμερα, ίσως, μ' άλλα λόγια, για το γιατί είναι μοναχός. Παραθέτω μερικά αποσπάσματα (σε δική μου μετάφρασι στα Ελληνικά):

"Στη μητριαρχική κοινότητα του Αγίου Όρους, όπου, τουλάχιστον για μας, τους μοναχούς, η βασιλεία της Μητέρας του Θεού είναι ξεκάθαρα αντιληπτή, οι πέτρες διατάσσονται δίπλα-δίπλα σε αλληλουχία, για να διαμορφώσουν ένα στρωτό μονοπάτι. Υπάρχει καθορισμένη σειρά, διότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο γύρω απ' το οποίο οι ζωές μας περιστρέφονται. Το κέντρο είναι ο Χριστός" (σελ. 11).

"Έχω αποπειραθεί να εξηγήσω την άνθησι του μοναχισμού σήμερα ως ένα κοινωνικό φαινόμενο των καιρών μας - χωρίς να εξαντλώ το θέμα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορούν να εξηγηθούν όλοι οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος γίνεται μοναχός, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, χωρίς δεύτερο πανομοιότυπο" (σελ. 17).

"Από μια κοσμική ματιά, ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να γίνη μοναχός μπορεί να θεωρείται ως αδύναμος κι ελλατωματικός· παρ' όλ' αυτά, όταν πέφτει στη θάλασσα - αυτήν την πληρότητα υγειϊνού νερού που είναι η βαθειά περισυλλογή αισθημάτων που γεννούν προσευχή εν τη παρουσία του Πνεύματος - η Παναγία είναι εκεί, σ' ετοιμότητα, για να τον σώση. Ευγενικά τον περιφρουρεί στα βάθη της μυστικής προσευχής, στο υποβρύχιο σπήλαιο, το στολισμένο με πολλά κοχύλια, όπου γίνεται ο μεταλλουργός μιας μητριαρχικής κοινότητας κι όπου κατασκευάζει κάθε είδους διακοσμητικά και χρήσιμα αντικείμενα γι' αυτούς που τα χρειάζονται. (Ο μοναχός) παντρεύεται την Αγάπη" (σελ. 20-21).

"Επειδή μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν ζήσει και μπορούν να ζήσουν πλήρως το μυστήριο του Χριστού, το Άγιον Όρος είναι η καρδιά της Ορθόδοξης οικουμένης. Όλα τα έθνη που αντιπροσωπεύονται στο Άγιον Όρος ανακεφαλαιώνονται και μεταμορφώνονται εκεί. Μόνο μέσω της Ορθοδοξίας, ιδίως μέσω του μοναχισμού και ειδικότερα μέσω του Αγίου Όρους, η κουλτούρα αυτών των εθνών μπορεί να κατανοηθεί δεόντως" (p.24).

Symeon is certainly a particular case of a man; who man isn't, after all? Born in Peru, having studied cinematography in Paris, having lived in the United Kingdom and in India, having travelled in Europe, Middle East and Asia, knowing many languages, he ends up, in 1974, in Mount Athos, the so called "Holy Mountain", an autonomous community of Orthodox Christian monasteries in northern Greece, where he lives since as a monk, and he creates (source, in Greek
This small essay forms his testimony on what is the Holy Mountain today; perhaps, in other words, on why he is an Orthodox Christian monk. Some extracts that I've found interesting:

"In the matriarchal community of the Holy Mountain, where, at least for us monks, the reign of the Mother of God is clearly perceptible, the stones are laid side by side in sequence to form an orderly path. There is definite order, because there is a centre point around which our lives revolve. Christ is the centre" (p. 11).

"I have attempted to explain the flowering of monasticism today as a social phenomenon of our time - without exhausting the theme. At a personal level not all the reasons for which a man becomes a monk can be explained, since each man is a mystery, not having a double" (p. 17).

"From a worldly point of view, the man who aspires to become a monk may be regarded as weakly and defective; nonetheless, when he is dropped into the sea - this plenitude of salubrious water which is the deep concentration of the feelings giving birth to prayer by the presence of the Spirit - the Panaghia is at hand to rescue him. Gently she guards him in the deeps of secret prayer, the underwater grotto, adorned with many shells, where he becomes the smith of a matriarchal community, and he makes all sorts of ornamental and useful objects for those who need them. He marries Love" (pp. 20-21).

"Because monks in the Holy Mountain have lived and may live fully the mystery of Christ, the Holy Mountain is the heart of the Orthodox ecumene. All the nations represented on the Holy Mountain are there recapitulated and transfigured. Only through Orthodoxy, especially through monasticism and more particularly through the Holy Mountain, the culture of these nations can be properly understood" (p.24).


View all my reviews

Review: George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call

George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call by Daniel Abraham
My rating: 4 of 5 stars

English text follows:

Τούτ' είν' η πρώτη ιστορία απ' το σύμπαν των "Άγριων Καρτών" που διάβασα κι ομολογώ ότι την βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα, ώστε να προσπαθήσω στο μέλλον να διαβάσω τόσο τα σχετικά βιβλία του Μάρτιν, όσο και τα υπόλοιπα γκράφικ νόβελ.

Η ιδέα ενός ιού που μεταλλάσσει τους ανθρώπους, δίνοντάς τους ιδιότητες που τους ταξινομούν σε ομάδες ονοματισμένες απ' τα φύλλα της τράπουλας (οι "Άσοι" με υπερδυνάμεις, αλλά "φυσιολογικοί" σε εμφάνισι, οι "Τζόκερ" παραμορφωμένοι, για παράδειγμα), είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη!

Είναι αλήθεια πως σε κάποια σημεία η συγκεκριμένη ιστορία είναι λίγο τετριμμένη και προβλέψιμη, αλλά το σχέδιο είναι εξαιρετικό κι η όλη αίσθησι πολύ θετική. Πιστεύω, μ' άλλα λόγια, πως είναι μια καλή εισαγωγή στον κόσμο των "Άγριων Καρτών"!

This is the first story from the "Wild Cards" universe that I've ever read, and I admit that I've found it a very interesting one, so as to try in the future to read both the relevant books by Martin and the rest of the graphic novels.

The concept of a virus that transmutes humans, giving them characteristics which classify them in groups named by the faces of the (traditional) playing cards (for instance, "Aces" have superpowers, but remain "normal" in appearance, "Jokers" have deformities), is a particularly inspired one!

It's true that some points of this specific story are somehow trite and predictable, but the design is excellent, and the whole feeling very positive; in other words, I believe it's a good introduction to the world of the "Wild Cards"!

View all my reviews

Review: Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία

Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία by Christos Stamboulis
My rating: 5 of 5 stars

"Η Μαύρη Φουστανέλα" είναι μια απ' τις καλλίτερες δημιουργίες εικονογραφήγησης (κόμικ, ντε!) που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια!

Με μπόλικο χιούμορ, αλλά και κριτική διάθεσι, ο Χρήστος Σταμπουλής δεν αφήνει στη θέσι τους ούτε θεούς, ούτε δαίμονες, ούτε ήρωες, ούτε παπάδες, ούτε αφεντικά, ούτε δούλους, ούτε αυθεντίες, ούτε οιδιπόδεια, σε μια τριλογία όπου όλη η (εν πολλοίς άγνωστη, γιατί απλώς δεν τη μελετάμε) ιστορία των Νεοελλήνων και του Νεοελληνικού κράτους (με τους μοχλούς εξουσίας και παραεξουσίας που διαθέτει, προεξάρχουσας της θρησκευτικής) ανατέμνονται και ψυχαναλύονται, με πολλαπλές, φυσικά, αναφορές στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, χωρίς, όμως, να σερβίρη τη μπουκιά μασημένη ή το φαΐ ξαναζεσταμένο!

Στα θετικά της ολοκληρωμένης αυτής έκδοσης βρίσκω το ότι στο τέλος παρατίθεται ένα "Λυσάρι", ένας κατάλογος, δηλαδή, με σχόλια πάνω σε διάφορα σημεία του σεναρίου ή/και της εικονογράφησης, κάτι που ταιριάζει πολύ στη σκληρόδετη έκδοσι της τριλογίας, καθώς διευκολύνει τον αναγνώστη που αναρωτιέται ή που θέλει να ψάξη (και να ψαχτή) παραπάνω, χωρίς, όμως, να παρεμβάλλεται στη ροή του κόμικ.

Θετικό, επίσης, βρίσκω, το γεγονός ότι στο τέλος της έκδοσης περιλαμβάνεται και η εξασέλιδη ιστορία "Η Μαύρη Φουστανέλα: Βουκολικό Manga", του Γιώργου Τσακιρέλλη, δημιουργού του χαρακτήρα, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η Μαύρη Φουστανέλα.

View all my reviews

18.4.12

Why Do Old Books Smell?

27.6.11

Μήπως ξέρετε το ΒΟΟΚ?

19.3.11

DonateDotCom

11.9.10

Μικρός Αναγώστης

Μικρός Αναγώστης
Ένας νέος ιστότοπος από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για παιδιά και για όσους νιώθουν σαν αυτά!!!

Powered by ScribeFire.

28.8.10

Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο

Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο, προοριζόμενο για το Αpple iPad, κυκλοφόρησε ο γνωστός εκδοτικός οίκος Penguin.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο | TVXS.gr

Powered by ScribeFire.

23.8.10

Θέλουμε την Ελλάδα μας πίσω - GetGreeceBack.com

8.8.10

Σάββας Α. Βαρναβίδης: Νέκυια: Μύθοι εξ Άδου

Στην προηγούμενη ανάρτησί μου αναφέρθηκα στον εξαίρετο άνθρωπο Σάββα Βαρναβίδη, που λειτουργεί το The Library Hotel στην Καλαβασό της Κύπρου.

Κατά την παραμονή μου εκεί, ο Σάββας, ο οποίος έχει σπουδάσει Φιλοσοφία στην Αμερική, μου δώρισε ένα μικρό του πόνημα, μία συλλογή σύντομων μύθων του υπό τον τίτλο "Νέκυια: Μύθοι εξ Άδου", μια αυτοέκδοσι του 1994 στην Λευκωσία της Κύπρου.

Ο Σάββας έχει έναν εντυπωσιακά πυκνό λόγο, ο οποίος μπορεί σε μια σελιδούλα να χωρέσει όλο το βάθος και το πλάτος μιας (φιλοσοφικής) τραγωδίας! Ιδιαιτέρως μου άρεσε ο μύθος του υπό τον τίτλο "Ο Χρησμός". Ένα πραγματικό μάθημα πολιτικής ηθικής!!!

Σ' ευχαριστώ, Σάββα!!!


Powered by ScribeFire.

The Library Hotel

Προχθές, την Παρασκευή, είχαμε την καθιερωμένη πλέον συνεστίασι παραλίας (beach party) του προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, η οποία φέτος έλαβε χώρα στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Λίγο το παραπάνω κέφι στην ατμόσφαιρα, λίγο το παραπάνω οινόπνευμα στο αίμα, απέτρεψαν την επιστροφή μου στην Λευκωσία κι έτσι αποφασίσαμε με τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Ερηνάκη και τον φίλο του (νομίζω πια και δικό μου) Βαγγέλη να διανυκτερεύσουμε στην Καλαβασό, όπου ένας καλός φίλος του Νίκου, ο Σάββας ο Βαρναβίδης, λειτουργεί ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο.

Λέω ιδιαίτερο διότι το The Library Hotel (Ξενοδοχείο Βιβλιοθήκη) είν' ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: ένα οικοδομικό συγκρότημα του ΙΘ΄ αιώνα, το οποίο ανακαινίσθηκε, βάσει των σχεδίων της Αρχιτέκτονος Αντωνίας Θεοδοσίου, για να στεγάσει, με επίκεντρο μία μεγάλη βιβλιοθήκη, έναν πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο χαλάρωσης κι ευεξίας.

Η βιβλιοθήκη, το "Ψυχής Ιατρείον", όπως αναγράφεται στην είσοδό της, διαθέτει βιβλία Τέχνης, Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Φιλοσοφίας σε πέντε Ευρωπαϊκές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) και μια μεγάλη συλλογή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και καλής μουσικής, με την τζαζ να πρωταγωνιστεί!

Τα δωμάτια και οι σουΐτες τους ξενοδοχείου, εξάλλου, φέρουν το όνομα ενός μεγάλου του Πνεύματος, όπως Σαπφώ, Σεφέρης, Ουάϊλντ, Νίτσε, Πεσσόα.

Πέραν τούτων, ένα οργανωμένο συγκρότητημα λουτρών και σπα με διάφορες υπηρεσίες αισθητικής και χαλάρωσης, βασισμένων σε Αρχαιοελληνικές τεχνικές και χρήσι βοτάνων, βρίσκεται στην διάθεσι του επισκέπτη, ενώ το εστιατόριο "Μίτος" προσφέρει εξαιρετικές Μεσογειακές προκλήσεις ακόμα και στον πιο απαιτητικό ουρανίσκο!

Όμως, αυτό που πράγματι σε κερδίζει, είναι η μοναδική αίσθησι φιλοξενίας, με τον Σάββα, αλλά και όλο το διεθνές προσωπικό του, να μεριμνά για κάθε μια ανάγκη σου!

Αν βρίσκεστε στην Κύπρο ή εάν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, σάς συνιστώ ανεπιφύλακτα το The Library Hotel. Άλλωστε, βρίσκεται μεταξύ τριών κυρίων Κυπριακών πόλεων, της πρωτεύουσας Λευκωσίας, της Λεμεσού με το διεθνές λιμάνι της, της Λάρνακας με τον διεθνή αερολιμένα της, και σε μια περιοχή γεμάτη από αρχαίες πόλεις (όπως η Αμαθούς), Βυζαντινά μνημεία κι εκπληκτικές Μεσογειακές ακτές!

---

Two days ago, on Friday, we had the usual annual beach party of the Aretaeio Hospital personnel, which this year took place at the Governor's Beach, Cyprus.

A bit of extra joy in the atmosphere, a bit of extra alcohol in the blood, prevented my return to Nicosia, so, together with my good friend Nikos Erinakis and his friend (from now on, mine, too, I guess)  Vangelis to stay overnight at the village of Kalavasos, where a Nikos' good friend, Savvas Varnavides, operates a very special hotel.

I call it a very special one, because The Library Hotel is exactly what its names claims to be: a XIX century building complex, restored, according to the designs by Architect (Mrs.) Antonia Theodosiou, to house a green and environmentally friendly place of relaxing and wellness, having a big library as its focal point.

The library, the "Soul's Sanitarium", as written on its entrance, provides books of Art, History, Literature and Philosophy in five European languages (Hellenic/ Greek, English, French, German, Spanish), and a big collection of quality cinema films and of good music, with jazz being the protagonist!

Moreover, the rooms and the suites of the hotel, bear the name of a great personality of the Spirit, such as Sappho, Seferis, Wilde, Nietzsche, Pessoa.

Apart of that, an organised baths and spa complex, providing various services of cosmetics and relaxing, based on Ancient Greek techniques and the usage of herbs, is at the visitor's disposal, while the "Mitos" restaurant offers excellent Mediterranean challenges even to the most demanding palate!

Yet, what actually wins your heart, is the unique sense of hospitality, with Savvas and all his international personnel to cherish for each one of your needs!

If you are in Cyprus or if you are planning to visit it, I undoubtedly recommend you The Library Hotel. Besides, it lies between three main Cyprus cities, the capital-city Nicosia, Limassol, with its international port, Larnaca, with its international airport, and in an area full of ancient cities (such as Amathous), Byzantine monuments and wonderful Mediterranean beaches!

Powered by ScribeFire.

6.8.10

“A Sea of Words” (Short Story Contest) * "Μια Θάλασσα Λέξεων" (Διαγωνισμός Διηγήματος)

Το Ίδρυμα της Άννας Λινντχ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεσογείου διοργανώνουν τον 3ο Ετήσιο Διαγωνισμό Διηγήματος "Μια Θάλασσα Λέξεων", που απευθύνεται σε νέους συγγραφείς από τις 43 χώρες της Ένωσης για την Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες, στα Αγγλικά, στους ακόλουθους συνδέσμους:


http://www.euromedalex.org/news/sea-words-short-story-contesthttp://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php
Powered by ScribeFire.

Διαγωνισμός: τα καλύτερα βιβλία για την παραλία!

Διαγωνισμός: τα καλύτερα βιβλία για την παραλία!

24.5.10

Sand Animation by Ksenia Sinonowa

12.5.10

Νίκος Κουρκουρής: Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935

Μία εξαιρετική σειρά τεσσάρων (4) τόμων για την ιστορία του Ελληνικού Προσκοπισμού, από την ερευνητική πένα του Νίκου Κουρκουρή, σε επιμέλεια Θανάση Κωνσταντόπουλου και έκδοσι του 2009 τουΙδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Μέσω παράθεσης πηγών, αρχειακών κειμένων, ιστορικών φωτογραφιών και προσωπικών μαρτυριών ανασυντίθεται με λόγο απλό και μεστό η ιστορία της Ελληνικής Προσκοπικής Κίνησης στα χρόνια από την ίδρυσί της έως την δικτατορία Μεταξά (με κάποιες μικρές αναφορές και στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), τεκμαίρεται η σημασία του Εληνικού για την ανάπτυξι του Παγκόσμιου Προσκοπισμού και γίνεται σαφής η σημαντική συμβολή ιστορικών προσωπικοτήτων-πρωτεργατών, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην ίδρυσι, διάδοσι και ανάπτυξι του Προσκοπισμού στην Ελλάδα και στον απανταχού Ελληνισμό.

Οι τόμοι της σειράς αναλυτικά:

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 1: Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου παρατίθενται και δύο χρονολόγια με τους σημαντικότερους Σταθμούς του Παγκόσμιου και του Ελληνικού Προσκοπισμού.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 2: Αθανάσιος Λευκαδίτης, όπου και ενότητα για τον Ησαΐα Ησαΐα.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 3: Κωνσταντίνος Μελάς, όπου και ενότητα για τον Μάρκο Μίνδλερ.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1920 4: Μ. Νεγρεπόντης - Δ. Γληνός, όπου και ενότητα για τον Άγγελο Φέτση.

Εάν σάς ενδιαφέρη η ιστορίατου Προσκοπισμού, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Powered by ScribeFire.

Kerstin Riedl: A history of Kandersteg International Scout Centre

Μία εξαίρετη εργασία, στην Αγγλική γλώσσα, για την ιστορία του πρώτου Διεθνούς Προσκοπικού Κέντρου, αυτού στο Κάνντερστεγκ των Ελβετικών Άλπεων, το οποίο έχει τύχει να επισκεφθώ προσωπικά κανα-δυο φορές, την οποία συνέγραψε μετά από ενδελεχή (πιστεύω από το αποτέλεσμα) έρευνα ο Κέρστιν Ρήντλ.

Η έκδοσι είνε διανθισμένη με πλούσιο, ιστορικής αξίας, φωτογραφικό υλικό και καταφέρνει σαφέστατα να μεταφέρη την "μαγεία" του Κέντρου σε όσους δεν την έχουν ζήσει και να την θυμίση σε όσους την έχουν γευτεί στο παρελθόν!

Εάν σάς ενδιαφέρη να την προμηθευτήτε, ιδού ο σχετικός σύνδεσμος.

---
An excellent work on the history of the first International Scout Centre, the one at Kandersteg of the Swiss Alps, which it happens to have visited a couple of times, authored after a deep research (as I believe by the result seen) by Kerstin Riedl.

The publication is enriched with photographs of important historical value and definitely succeeds to convey the "magic" of the Centre to the ones who have never experienced it and to remind it to the ones who have tasted it in the past!

If you're interested in purchasing it, here's the relevant link.
Powered by ScribeFire.

11.5.10

Από τη σοφία του Ηλία του Πετρόπουλου

Ο Νίκος Καρούζος πάντα με γοήτευε με την ποίησή του και με το λέγειν του. Τον παρακολουθούσα στις ταβέρνες, όπου άρχιζε την μυσταγωγία της νύχτας με μια καυτή φασουλάδα. Ο Καρούζος είναι ένας σοφός που, όχι μόνο ζει με τρόπο ελληνικό, αλλά γνωρίζει βαθύτατα γιατί ζει με τρόπο ελληνικό.

Ο Ηλίας ο Παπαδημητρακόπουλος φρονεί ότι, ο ύπουλος και ακήρυχτος πόλεμος των νεοελλήνων κατά της Ελλάδας είναι ο πλέον καταστρεπτικός πόλεμος στην μακρόχρονη ιστορία της χώρας.

Η χώρα μας μαστίζεται από μια πολιτιστική κρίση. Η χώρα μπαίνει, τώρα, στην χειρότερη φάση αυτής της κρίσης. Ο λαός (που δεν είναι διόλου αγνός και αθώος) ευθύνεται εν μέρει για την κρίση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της ευθύνης το έχει και το κατέχει το Κράτος, όπως εκφράζεται από τους σάπιους πολιτικάντηδες.

Εδώ και σαράντα χρόνια η Ελλάδα κατευθύνεται από βάρβαρους πρωθυπουργούς - βάρβαρος ο καραβανάς Πλαστήρας βάρβαρος ο εγκάθετος Παπάγος, βάρβαρος ο άξεστος και τυχάρπαστος Καραμανλής, βάρβαρος ο χιτλερίσκος Παπαδόπουλος, βάρβαρος ο Αντρέας κι ακόμα πιο βάρβαρος ο προαλειφόμενος Μητσοτάκης. Και δίπλα του ο Φλωράκης, ο βάρβαρος αυτός χωρικός, που παρουσιάζει την βίλα του στα περιοδικά μόδας και που, καθώς ψιθυρίζεται, λαβαίνει μαθήματα ορθοφωνίας για να διορθώσει το μόνο ελληνικό πράγμα που έχει: την προφορά του.

Η γενιά μου (δηλαδή, οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες της γενιάς μου) έπραξαν το παν για να ανακόψουν την εισβολή του αμερικάνικου τρόπου ζωής. Μόνον έτσι μπορώ να ιδώ την προσπάθεια του Μάνου Χατζηδάκη.

Οι έλληνες πρωθυπουργοί μισούν θανάσιμα τους έλληνες συγγραφείς και καλλιτέχνες. Η λεγόμενη Συνείδηση του έθνους δεν εκφράζεται από τους πρωθυπουργούς, αλλά από τον Καστοριάδη, από τον Καρούζο, από τον Φασιανό, από τον Σαχτούρη, από τον Ελύτη.

Οι πρωθυπουργοί μας είναι πολύ περήφανοι γιατί έχωσαν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό μαντρί. Ασφαλώς, οι κύριοι πρωθυπουργοί θα τα κονομίσουν χοντρά. Κι ο λαός θα εξαναγκαστεί ν' αλλάξει μοντέλο.

Αυτή τη φορά ο κίνδυνος θα ξεκινήσει από την Δυτική Γερμανία. Δεν αγαπώ τους γάλλους. Η Γαλλία, όμως, δεν απειλεί την εθνική υπόσταση της χώρας μας. Οι νέοι μας πρέπει ν' αρχίσουν, αμέσως, την πολεμική κατά της παμφάγου Δυτικής Γερμανίας.

Κι αν εδανείστηκα την γνώμη του Παπαδημητρακόπουλου, είναι γιατί ο Παπαδημητρακόπουλος κατέλαβε, ήδη, σημαντικότατη και επίζηλη θέση στην σύγχρονη πεζογραφία μας.


Πόσο προφητικά ηχούν στ' αυτιά μου τα παραπάνω σοφά λόγια!!!