13.4.16

Review: Η νοσταλγία του Γιάννη

Η νοσταλγία του Γιάννη Η νοσταλγία του Γιάννη by Alexandros Papadiamantis
My rating: 5 of 5 stars

Ένα μικρό διαμαντάκι, που θα λατρέψουν όσοι αγαπούν τον Παπαδιαμάντη, σε εξαιρετική επιμέλεια Νίκου Σαραντάκου!!!

A little diamond, which will be adored by the Papadiamantis aficionados; excellent editing by Nikos Sarantakos!!!

View all my reviews

27.12.15

Review: Γιατί το Βυζάντιο

Γιατί το Βυζάντιο Γιατί το Βυζάντιο by Hélène Glykatzi-Ahrweiler
My rating: 4 of 5 stars

English follows:

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ (Hélène Glykatzi-Ahrweiler) είναι αναμφίβολα μία κορυφαία Βυζαντινολόγος. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τα ελάχιστα, ίσως το μόνο, που έχει συγγράψει στα Ελληνικά και το οποίο απευθύνεται όχι σε άλλους ειδικούς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά στο γενικό κοινό, κι ιδίως στους Νεοέλληνες.

Γράφοντας βιωματικά, χωρίς να παραθέτη ακριβείς επιστημονικές παραπομπές, με λόγο ρέοντα, η Αρβελέρ παρουσιάζει όλη την πορεία της εξελληνισμένης κι εκχριστιανισμένης Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, απαντώντας στο βασικό ερώτημα του βιβλίου, γιατί η Βυζαντινή αυτοκρατορία κατάφερε να είναι η πλέον μακρόχρονη κρατική οντότητα στην παγκόσμια ιστορία, αλλά και το ποια είναι η συμβολή της στον Νεοελληνικό, αλλά και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Η βιωματική αυτή γραφή, χωρίς βιβλιογραφικές παραπομπές, είναι το δυνατό και ταυτόχρονα το αδύνατο σημείο του βιβλίου. Δυνατό γιατί επιτρέπει μια αφήγησι σχεδόν παραμυθιακή, εύκολα προσβάσιμη κι από τον λιγότερο ενημερωμένο αναγνώστη, αλλά και αδύνατο, διότι δεν δίνει τη δυνατότητα στον πιο έμπειρο αναγνώστη, έστω μέσω ενός απλού καταλόγου συνιστώμενης βιβλιογραφίας κι έργων αναφοράς, να ερευνήση παραπάνω τα θέματα που αναλύονται.

Παρ' όλ' αυτά, αν σας ενδιαφέρη η ιστορία του Βυζαντίου, πρέπει να το διαβάσετε!

Hélène Glykatzi-Ahrweiler is undoubtfully a top Byzantinologist. This particular book is one of the very few, perhaps the only one, which she has authored in Greek, addressing it not to other specialists on the Eastern Roman Empire, but to the general public, modern Greeks in particular.

Writing out of experience, without citing specific scientific references, in a flowing narration, Ahrweiler presents all the course of the Hellenised and Christianised Eastern Roman Empire, answering the main questions of her book: why the Byzantine empire succeeded to be the most lasting statehood in world history? Also, what is its contribution to both the modern Greek and the wider European civilizations?

This writing out of experience, without bibliographic references, is both the strong and the weak point of the book. Strong, as it allows for a story-telling that acts almost as consolation, easily accessible by the less informed reader; weak, because it doesn't give the chance to the experienced reader, at least via a simple list of recommended bibliography and reference works, to further explore the topics analysed.

Nevertheless, if you're interested in the Byzantine history, it's highly recommended to read it!

View all my reviews

26.12.15

Review: Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut

Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut Darth Vader (2015-) #1: Director's Cut by Kieron Gillen
My rating: 5 of 5 stars

Για όποιον ελκύεται από τη Σκοτεινή Πλευρά της Δύναμης...

For everyone attracted by the Dark Side of the Force...

View all my reviews

19.12.15

Review: Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες

Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες Το αγόρι που ζωγράφιζε γάτες και άλλες ιστορίες by Lafcadio Hearn
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Ο Λευκάδιος Χερν (Lafcadio Hearn) είναι αναμφίβολα ένας μεγάλος δημιουργός και το έργο του, καθαρά Ιαπωνικό καίτοι όχι Ιαπωνικής καταγωγής ο ίδιος, αποτελεί πρόσκλησι προς τον Δυτικό κόσμο για ν' ανακαλύψη την εξαίσια αυτή Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, την ιδιαίτερη κουλτούρα της και τον πολιτισμό της. Έτι περισσότερο, δεδομένης της Ιρλανδοελληνικής καταγωγής του, η πρόσκλησι αυτή απευθύνεται τρόπον τινά ιδιαίτερα στους Έλληνες, με τη συστηματική μελέτη του έργου του τις τελευταίες δεκαετίες και στην Ελλάδα να αποτελή γεγονός.

Στο βιβλίο αυτό ο Χερν συγκεντρώνει μια σειρά Ιαπωνικών μύθων και παραμυθιών, που δείχνουν ανάγλυφα την απλότητα, την παιδικότητα (ας μην παρεξηγηθή η λέξι, δεν το λέω προσβλητικά) και τη γόνιμη φαντασία του Ιαπωνικού λαού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ιστορία "Ουράσιμα", η οποία εμφανίζεται σ' ακόμη ένα βιβλίο του Χερν που κυκλοφορεί στα Ελληνικά, "Το όνειρο μιας καλοκαιρινής ημέρας..."(The Dream of a Summer Day...). Δεν θα πω περισσότερα όμως, διαβάστε το βιβλίο, απολαύστε τους μύθους και νιώστε γιατί ο Χερν θεωρείται απ' τους Ιάπωνες ένας απ' τους εθνικούς τους ποιητές!

Lafcadio Hearn is without doubt a great author and his work, pure Japanese although he wasn't of Japanese origin, consists an invitation to the Western world for discovering this wonderful Land of the Rising Sun, its particular culture and civilisation. Furthermore, given his Irish-Greek origin, this invitation is somehow particularly addressed to Greeks; the systematic study of his work during the last decades in Greece is a fact.

In this book, Hearn collects a series of Japanese myths and fairytales, which eloquently demonstrate the simplicity, the childness (please, don't misunderstand me, I'm not using the word in an offensive way), and the fertile imagination of the Japanese people. Particularly interesting is the story "Urashima", which also appears in an other book by Hearn that has been translated into Greek, "The Dream of a Summer Day...". I won't say more, though, read the book, enjoy the myths, and feel why Hearn is consider by the Japanese as one of their national poets!

View all my reviews

3.12.15

Review: Καράβια που δεν φοβήθηκαν

Καράβια που δεν φοβήθηκαν Καράβια που δεν φοβήθηκαν by Μαρία Αγγελίδου and Αντώνης Παπαθεοδούλου
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Θα είμαι ειλικρινής: η γνώμη μου γι' αυτό το εξαιρετικό παιδικό βιβλίο είναι ίσως επηρεασμένη από το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο συγγραφέων, ο Αντώνης Παπαθεοδούλου, είναι καλός φίλος από τα παλιά. Κι είν' αλήθεια πως το να αξιολογής το βιβλίο ενός καλού φίλου είναι κομματάκι δύσκολο :) !!! Όμως, είν' επίσης αλήθεια, πως το βρήκα συναρπαστικό!!!

Αν και μοιάζη παιδικό (κι όντως είναι!!!), είναι ταυτόχρονα ένα βιβλίο που με απλό τρόπο προκαλεί τον αναγνώστη κάθε ηλικίας να στοχαστή πάνω στο καλό και το κακό, την αλήθεια και το ψέμα, το θάρρος, τον ηρωϊσμό και τον πατριωτισμό (εκείνον τον αληθή, τον όντως, όχι τον δήθεν του εθνικισμού). Είναι, μ' άλλα λόγια, μια ζωντανή πρόσκλησι για αυτοκριτική, μα και για δράσι. Ε, τι πιο παιδικό από παιδιά που δρουν και τι πιο ώριμο από ενήλικες που αυτοστοχάζονται;

I'll be honest: my opinion on this excellent juvenile book might be biased by the fact that one of the two authors, Antonis Papatheodoulou (Αντώνης Παπαθεοδούλου), is a good old friend of mine. And it's true, that reviewing a good friend's book is kind of a difficult task :) !!! On the other hand, it's also true that I've found it a fascinating one!!!

Although it seems like a book for children (and indeed it is!!!), it's on the same time a book which, in a simple way, challenges the reader of any age to reflect on good and bad, on truth and lie, on courage, heroism, and patriotism (that real one, the essential one, not the fake one of nationalism). It is, in other words, a living invitation for self-critisism, but also for action. So, what is more juvenile than children who act, and what is more mature than adults who self-reflect?

View all my reviews

26.11.15

Review: Το τελευταίο αντίο

Το τελευταίο αντίο Το τελευταίο αντίο by Vasilis Vasilikos
My rating: 5 of 5 stars

English follows:

Μόνο όποιος έχει υποφέρει απ' την απώλεια αυτής που αγαπά μπορεί να νιώση τις ιστορίες που συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της αριστουργηματικής αφήγησης!!!

Only the one who has suffered the loss of his beloved one can feel the stories which compose the mosaic of this masterly storytelling!!!

View all my reviews

22.11.15

Review: Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999

Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999 Δύο ώρες διαύγειας: Συνομιλίες του Νόαμ Τσόμσκι με τον Ντενί Ρομπέρ και τη Βερόνικα Ζαράχοβιτς: Σιένα, 22 Νοεμβρίου 1999 by Noam Chomsky
My rating: 3 of 5 stars

English follows

Η αλήθεια είναι πως περίμενα περισσότερα απ' αυτό το βιβλίο. Ίσως είναι το γεγονός ότι στην ουσία είναι μια συρραφή συνομιλιών σε μορφή συνέντευξης, ίσως το ότι ένα μέγάλο σχετικά μέρος αφιερώνεται στο ν' αποκατασταθή ο Τσόμσκυ στο Γαλλικό κοινό, πάντως, αν και σε μεγάλο βαθμό δεν διαφωνώ με τα όσα παρουσιάζονται, εντούτοις περίμενα ευρύτερη και βαθύτερη ανάλυσι.

It's true that my expectations for that book were higher. It might be the fact that it's essentially a patchwork of conversations in the format of an interview; it might be that a relatively big part of the book aims in restoring Chomsky's reputation to the French public; nevertheless, although to a big extend I don't disagree with the things presented, I was expecting a wider and deeper analysis.


View all my reviews

Review: Fight Club 2, #0

Fight Club 2, #0 Fight Club 2, #0 by Chuck Palahniuk
My rating: 5 of 5 stars

English follows

Θα είμαι ειλικρινής: ΔΕΝ έχω διαβάσει το "Fight Club", το μυθιστόρημα που γέννησε την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία (ούτε αυτήν έχω δει, απ' ότι θυμάμαι), αλλά η ιδέα ότι η συνέχεια της ιστορίας ενός βιβλίου θα είναι μια ιστορία εικονογραφήφησης (κόμιξ) μ' έκανε ν' αγοράσω αυτό το μηδενικό τεύχος της σειράς.

Οι πρώτες εντυπώσεις μου είναι άριστες. Έχω την αίσθησι πως θα είναι ωραία ιστορία, με σύνθετους χαρακτήρες, κι ελπίζω πως θα μπορή να σταθή μόνη της, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει το μυθιστόρημα. Ανυπομονώ για τα επόμενα τεύχη!!!

I'll be honest: I have NOT read "Fight Club", the novel that gave birth to the homonymous cinema film (which I haven't watch neither, if I remember well), but the idea that the story of a fiction novel continues in the story of a comic book made me buy this issue zero of the series.

My first impressions are excellent; I've the feeling that it'll be a nice story, with a set of complex characters, and I hope that it'll stand on its own, without a need for knowing the novel. I look forward for the next issues!!!

View all my reviews

19.10.15

Διαβάζω για τους άλλους

"Το εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Διαβάζω για τους Άλλους αποτελεί μια ομάδα εθελοντών που στόχο έχει να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Αυτοί είναι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, μη βλέποντες, άνθρωποι που αδυνατούν να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, ηλικιωμένοι σε γηροκομεία, παιδάκια σε ιδρύματα ή αναλφάβητοι φυλακισμένοι.
Με μότο «Για να ακούνε με μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας» και με την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην λογοτεχνία πρέπει να είναι δυνατή σε όλους, οι εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους αναπτύσσουν δράσεις ζωντανών αναγνώσεων σε όλο και περισσότερα ιδρύματα κάθε μέρα, στην Αθήνα αλλά και στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, οι εθελοντές του Δικτύου διαβάζουν και ηχογραφούν, παραμύθια και βιβλία λογοτεχνίας, προκειμένου να εμπλουτιστεί η Ακουστική Βιβλιοθήκη των Τυφλών.
Το Διαβάζω για τους Άλλους, τον Ιούλιο του 2015, απέκτησε νομική υπόσταση ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία" (από τον επίσημο ιστότοπο του δικτύου, http://giatousallous.gr).
Για το Δίκτυο έμαθα από μια συνέντευξι που έδωσαν η Αργυρώ Σπυριδάκη κι ο Θοδωρής Τσάτσος στην εκπομπή της Μαίρης Καριωτάκη στο Ράδιο 9,84, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εξαιρετική ιδέα, αξιέπαινη πρωτοβουλία και μια απόδειξι ότι η αλληλεγγύη κι ο εθελοντισμός μες στην κρίσι μεσουρανούν!!!

Ενημέρωσι στις 20/10/2015:

Η συνέντευξι στο Ράδιο 9,84: 


Ανταπόκρισι του τηλεοπτικού σταθμού Κρήτη TV, από την εκδήλωσι παρουσίασης του Δικτύου στο Ηράκλειο της Κρήτης:

 


Ενημέρωσι στις 29/11/2015:

Ρεπορτάζ του Κρήτη TV

29.9.15

Words Matter

Ο γνωστός συγγραφέας Neil Gainman δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή, 27/09/2015, στο προφίλ του στο Facebook, ένα βίντεο με την ετικέτα (hashtag) #WordsMatter (Οι Λέξεις Έχουν Σημασία), σχετικά με την προσφυγική κρίσι, όπου διάσημοι καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων ο Peter Capaldi του Doctor Who και ο Sir Patrick Stewart του Star Trek και των X-Menμας θυμίζουν τι θα πη μετανάστης, τι πρόσφυγας, αλλά και ποια είναι η βάσι, που συχνά την ξεχνάμε...

These #WordsMatter to me and Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, Kristin Davis, Patrick Stewart, Craig Ferguson, among others. To you too, I hope. We recorded this for UNHCR last week, and it's being released today: it's pretty low tech. But I think it gets its message across. If you think so too, please share it. (And thank you Dan for posting this for me while I am too far from real Internet to do complicated things like uploading videos.)"UNHCR Goodwill Ambassadors and high profile supporters help define the difference between the terms "refugee" and "migrant". These words are being splashed across media headlines because of the ongoing European Refugee Crisis. The film features actors Peter Capaldi, Cate Blanchett, Colin Firth, David Morrissey, Douglas Booth, Kristin Davis, John Abraham and Patrick Stewart, singers Barbara Hendricks and Rokia Traore, writer Neil Gaiman, model Helena Christensen and comedian/tv host Craig Ferguson."
Posted by Neil Gaiman on Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

12.9.15

Review: Twisted Light

Twisted Light Twisted Light by Neil Gibson
My rating: 5 of 5 stars

Ακολουθεί κείμενο στα Ελληνικά:

I had the privilege to meet Neil Gibson two weeks ago, in this year's Cyprus Comic Con. I'll be honest, I didn't know much about his work, but, since the very first moment I was amazed by the quality of the editions he was promoting there, mainly the "Twisted Dark" and "Twisted Light" series.

Talking about quality, I mean quality of graphics/design, quality of printing, but also quality of stories, as his first question was "What kind of comics do you like to read?", and, when my answer was "Everything!", perhaps a bit surprised by my twisted answer, he gave me to read a short story from one of the "Twisted Dark" volumes.

I ended up signing up to his mailing list (technically, TPub's mailing list), and buying a copy of "Twisted Dark, Volume 2", as well as the sole, so far, volume of "Twisted Light"; he was kind enough to sign both.

Having finished this luminous book, I don't want to give any spoilers, but I'm more than happy that I've bought it! If you like British humor, if you like surprising, unexpected, twisted, funny ends, then, go ahead and read it! Trust me, you won't regret it!!!

Είχα την τύχη να συναντήσω τον Neil Gibson πριν δυο εβδομάδες, στο φετινό Cyprus Comic Con. Θα είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα πολλά για τη δουλειά του, αλλ' από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστικα απ' την ποιότητα των εκδόσεων που προωθούσε εκεί, κυρίως τις σειρές "Twisted Dark" και "Twisted Light" (θα μπορούσαν να μεταφραστούν στρεβλωμένο, αλλαγμένο, ίσως, ακόμα-ακόμα διεφθαρμένο, σκοτάδι και φως, αντίστοιχα).

Μιλώντας για ποιότητα, εννοώ την ποιότητα του σχεδίου, την ποιότητα της εκτύπωσης, αλλ' επίσης την ποιότητα των ιστοριών, καθώς η πρώτη του ερώτησι ήταν "Τι είδους κόμικς σ' αρέσει να διαβάζης;", κι όταν η απάντησή μου ήταν "Τα πάντα", ίσως λίγο ξαφνιασμένος απ' την στρεβλωμένη μου απάντησι, μου έδωσε να διαβάσω μια σύντομη ιστορία από έναν από τους τόμους του "Twisted Dark".

Κατέληξα να εγγράφομαι στη λίστα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην πραγματικότητα η λίστα είναι των εκδόσεων TPub), και να αγοράζω ένα αντίτυπο του "Twisted Dark, Volume 2", και τον μόνο, ως τώρα, τόμο του "Twisted Light"· ήταν αρκετά ευγενικός ώστε να τους υπογράψη και τους δύο.

Έχοντας τελειώσει αυτό το φωτεινό βιβλίο, δεν θέλω να δώσω στοιχεία του περιεχομένου (σπόϊλερς, στα Ελληνικά :) ), αλλά είμαι ευτυχής που το αγόρασα! Αν σας αρέση το Βρετανικό χιούμορ, αν σας αρέση οι ιστορίες να τελειώνουν αστεία, με εκπλήξεις, απροσδόκητα και στρεβλωμένα, τότε, εμπρός, διαβάστε το! Πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε!

View all my reviews

8.9.15

Review: The Holy Mountain Today

The Holy Mountain Today The Holy Mountain Today by Hieromonk Symeon Grigoriatis (Ιερομόναχος Συμεών Γρηγοριάτης)
My rating: 5 of 5 stars

English text follows:

Ο Συμεών είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη περίπτωσι ανθρώπου· ποιος άνθρωπος δεν είναι, άλλωστε; Γεννημένος στο Περού, έχοντας σπουδάσει κινηματογραφία στο Παρίσι, έχοντας ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ινδίες, έχοντας ταξιδέψει σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή κι Ασία, γνωρίζοντας πολλές γλώσσες, καταλήγει το 1974 στο Άγιον Όρος, όπου έκτοτε μονάζει και δημιουργεί (πηγή).

Στο μικρό αυτό δοκίμιο καταθέτει, στα Αγγλικά, τη δική του μαρτυρία για το τι είναι το Άγιον Όρος σήμερα, ίσως, μ' άλλα λόγια, για το γιατί είναι μοναχός. Παραθέτω μερικά αποσπάσματα (σε δική μου μετάφρασι στα Ελληνικά):

"Στη μητριαρχική κοινότητα του Αγίου Όρους, όπου, τουλάχιστον για μας, τους μοναχούς, η βασιλεία της Μητέρας του Θεού είναι ξεκάθαρα αντιληπτή, οι πέτρες διατάσσονται δίπλα-δίπλα σε αλληλουχία, για να διαμορφώσουν ένα στρωτό μονοπάτι. Υπάρχει καθορισμένη σειρά, διότι υπάρχει ένα κεντρικό σημείο γύρω απ' το οποίο οι ζωές μας περιστρέφονται. Το κέντρο είναι ο Χριστός" (σελ. 11).

"Έχω αποπειραθεί να εξηγήσω την άνθησι του μοναχισμού σήμερα ως ένα κοινωνικό φαινόμενο των καιρών μας - χωρίς να εξαντλώ το θέμα. Σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορούν να εξηγηθούν όλοι οι λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος γίνεται μοναχός, καθώς κάθε άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, χωρίς δεύτερο πανομοιότυπο" (σελ. 17).

"Από μια κοσμική ματιά, ο άνθρωπος που φιλοδοξεί να γίνη μοναχός μπορεί να θεωρείται ως αδύναμος κι ελλατωματικός· παρ' όλ' αυτά, όταν πέφτει στη θάλασσα - αυτήν την πληρότητα υγειϊνού νερού που είναι η βαθειά περισυλλογή αισθημάτων που γεννούν προσευχή εν τη παρουσία του Πνεύματος - η Παναγία είναι εκεί, σ' ετοιμότητα, για να τον σώση. Ευγενικά τον περιφρουρεί στα βάθη της μυστικής προσευχής, στο υποβρύχιο σπήλαιο, το στολισμένο με πολλά κοχύλια, όπου γίνεται ο μεταλλουργός μιας μητριαρχικής κοινότητας κι όπου κατασκευάζει κάθε είδους διακοσμητικά και χρήσιμα αντικείμενα γι' αυτούς που τα χρειάζονται. (Ο μοναχός) παντρεύεται την Αγάπη" (σελ. 20-21).

"Επειδή μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν ζήσει και μπορούν να ζήσουν πλήρως το μυστήριο του Χριστού, το Άγιον Όρος είναι η καρδιά της Ορθόδοξης οικουμένης. Όλα τα έθνη που αντιπροσωπεύονται στο Άγιον Όρος ανακεφαλαιώνονται και μεταμορφώνονται εκεί. Μόνο μέσω της Ορθοδοξίας, ιδίως μέσω του μοναχισμού και ειδικότερα μέσω του Αγίου Όρους, η κουλτούρα αυτών των εθνών μπορεί να κατανοηθεί δεόντως" (p.24).

Symeon is certainly a particular case of a man; who man isn't, after all? Born in Peru, having studied cinematography in Paris, having lived in the United Kingdom and in India, having travelled in Europe, Middle East and Asia, knowing many languages, he ends up, in 1974, in Mount Athos, the so called "Holy Mountain", an autonomous community of Orthodox Christian monasteries in northern Greece, where he lives since as a monk, and he creates (source, in Greek
This small essay forms his testimony on what is the Holy Mountain today; perhaps, in other words, on why he is an Orthodox Christian monk. Some extracts that I've found interesting:

"In the matriarchal community of the Holy Mountain, where, at least for us monks, the reign of the Mother of God is clearly perceptible, the stones are laid side by side in sequence to form an orderly path. There is definite order, because there is a centre point around which our lives revolve. Christ is the centre" (p. 11).

"I have attempted to explain the flowering of monasticism today as a social phenomenon of our time - without exhausting the theme. At a personal level not all the reasons for which a man becomes a monk can be explained, since each man is a mystery, not having a double" (p. 17).

"From a worldly point of view, the man who aspires to become a monk may be regarded as weakly and defective; nonetheless, when he is dropped into the sea - this plenitude of salubrious water which is the deep concentration of the feelings giving birth to prayer by the presence of the Spirit - the Panaghia is at hand to rescue him. Gently she guards him in the deeps of secret prayer, the underwater grotto, adorned with many shells, where he becomes the smith of a matriarchal community, and he makes all sorts of ornamental and useful objects for those who need them. He marries Love" (pp. 20-21).

"Because monks in the Holy Mountain have lived and may live fully the mystery of Christ, the Holy Mountain is the heart of the Orthodox ecumene. All the nations represented on the Holy Mountain are there recapitulated and transfigured. Only through Orthodoxy, especially through monasticism and more particularly through the Holy Mountain, the culture of these nations can be properly understood" (p.24).


View all my reviews

Review: George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call

George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call George R.R. Martin's Wild Cards: The Hard Call by Daniel Abraham
My rating: 4 of 5 stars

English text follows:

Τούτ' είν' η πρώτη ιστορία απ' το σύμπαν των "Άγριων Καρτών" που διάβασα κι ομολογώ ότι την βρήκα αρκετά ενδιαφέρουσα, ώστε να προσπαθήσω στο μέλλον να διαβάσω τόσο τα σχετικά βιβλία του Μάρτιν, όσο και τα υπόλοιπα γκράφικ νόβελ.

Η ιδέα ενός ιού που μεταλλάσσει τους ανθρώπους, δίνοντάς τους ιδιότητες που τους ταξινομούν σε ομάδες ονοματισμένες απ' τα φύλλα της τράπουλας (οι "Άσοι" με υπερδυνάμεις, αλλά "φυσιολογικοί" σε εμφάνισι, οι "Τζόκερ" παραμορφωμένοι, για παράδειγμα), είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένη!

Είναι αλήθεια πως σε κάποια σημεία η συγκεκριμένη ιστορία είναι λίγο τετριμμένη και προβλέψιμη, αλλά το σχέδιο είναι εξαιρετικό κι η όλη αίσθησι πολύ θετική. Πιστεύω, μ' άλλα λόγια, πως είναι μια καλή εισαγωγή στον κόσμο των "Άγριων Καρτών"!

This is the first story from the "Wild Cards" universe that I've ever read, and I admit that I've found it a very interesting one, so as to try in the future to read both the relevant books by Martin and the rest of the graphic novels.

The concept of a virus that transmutes humans, giving them characteristics which classify them in groups named by the faces of the (traditional) playing cards (for instance, "Aces" have superpowers, but remain "normal" in appearance, "Jokers" have deformities), is a particularly inspired one!

It's true that some points of this specific story are somehow trite and predictable, but the design is excellent, and the whole feeling very positive; in other words, I believe it's a good introduction to the world of the "Wild Cards"!

View all my reviews

Review: Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία

Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία Μάυρη Φουστανέλα: Η τριλογία by Christos Stamboulis
My rating: 5 of 5 stars

"Η Μαύρη Φουστανέλα" είναι μια απ' τις καλλίτερες δημιουργίες εικονογραφήγησης (κόμικ, ντε!) που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια!

Με μπόλικο χιούμορ, αλλά και κριτική διάθεσι, ο Χρήστος Σταμπουλής δεν αφήνει στη θέσι τους ούτε θεούς, ούτε δαίμονες, ούτε ήρωες, ούτε παπάδες, ούτε αφεντικά, ούτε δούλους, ούτε αυθεντίες, ούτε οιδιπόδεια, σε μια τριλογία όπου όλη η (εν πολλοίς άγνωστη, γιατί απλώς δεν τη μελετάμε) ιστορία των Νεοελλήνων και του Νεοελληνικού κράτους (με τους μοχλούς εξουσίας και παραεξουσίας που διαθέτει, προεξάρχουσας της θρησκευτικής) ανατέμνονται και ψυχαναλύονται, με πολλαπλές, φυσικά, αναφορές στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, χωρίς, όμως, να σερβίρη τη μπουκιά μασημένη ή το φαΐ ξαναζεσταμένο!

Στα θετικά της ολοκληρωμένης αυτής έκδοσης βρίσκω το ότι στο τέλος παρατίθεται ένα "Λυσάρι", ένας κατάλογος, δηλαδή, με σχόλια πάνω σε διάφορα σημεία του σεναρίου ή/και της εικονογράφησης, κάτι που ταιριάζει πολύ στη σκληρόδετη έκδοσι της τριλογίας, καθώς διευκολύνει τον αναγνώστη που αναρωτιέται ή που θέλει να ψάξη (και να ψαχτή) παραπάνω, χωρίς, όμως, να παρεμβάλλεται στη ροή του κόμικ.

Θετικό, επίσης, βρίσκω, το γεγονός ότι στο τέλος της έκδοσης περιλαμβάνεται και η εξασέλιδη ιστορία "Η Μαύρη Φουστανέλα: Βουκολικό Manga", του Γιώργου Τσακιρέλλη, δημιουργού του χαρακτήρα, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε η Μαύρη Φουστανέλα.

View all my reviews

18.4.12

Why Do Old Books Smell?

27.6.11

Μήπως ξέρετε το ΒΟΟΚ?

19.3.11

DonateDotCom

11.9.10

Μικρός Αναγώστης

Μικρός Αναγώστης
Ένας νέος ιστότοπος από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου για παιδιά και για όσους νιώθουν σαν αυτά!!!

Powered by ScribeFire.

28.8.10

Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο

Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο, προοριζόμενο για το Αpple iPad, κυκλοφόρησε ο γνωστός εκδοτικός οίκος Penguin.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:
Το πρώτο ηλεκτρονικό βιβλίο με ενσωματωμένο βίντεο | TVXS.gr

Powered by ScribeFire.

23.8.10

Θέλουμε την Ελλάδα μας πίσω - GetGreeceBack.com