22.10.07

Γιώργος Γάτος: Πολωνία: Από την Αρχή

Ένα αρκετά παλιό (έκδοσι 1983), αλλά αρκετά ενδιαφέρον βιβλίο, ξέθαψα πριν μερικές μέρες κατά την επίσκεψί μου στην "Πρωτοπορία" της Αθήνας.

Το "Πολωνία: Από την Αρχή", του Γιώργου Γάτου, αναφέρεται στην κρίσι που ξέσπασε στην χώρα αυτή κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την αμφισβήτησι του σοσιαλιστικού (κομμουνιστικού) κράτους, την άνοδο της δύναμης του κινήματος της "Αλληλεγγύης" ("Solidarność", Σολιντάρνοστς) και τον ρόλο του Lech Wałęsa (Λεχ Βαλέσα, ορθή προφορά Βαουέσα).

Ο συγγραφέας, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας "Έθνος" κατά την εποχή εκείνη, ήταν από τους λίγους δυτικούς δημοσιογράφους που έλαβε δικαίωμα εισόδου στην Πολωνία κατά την περίοδο της κρίσης, οπόταν είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος εκτάκτου ανάγκης.

Έχοντας ο ίδιος αριστερό παρελθόν και δράσι (που ασφαλώς θα έπαιξαν ρόλο στο να λάβη την Πολωνική άδεια εισόδου), κυνηγημένος από την Χούντα των Συνταγματαρχών με αφαίρεσι της ελληνικής ιθαγένειας, ο Γάτος παίρνει εμμέσως πλην σαφώς θέσι κατά των δυνάμεων της "Αντεπανάστασης", που αμφισβητούσαν το κομμουνιστικό καθεστώς.

Παρ' όλ' αυτά το κείμενό του είναι αρκετά αντικειμενικό, παρουσιάζει όλες τις απόψεις, και δεν παραλείπει να διαφοροποιήση την δράσι της "Αλληλεγγύης" υπό την ηγεσία του Wałęsa, οπόταν οι τόνοι ήταν ήπιοι, και μετά, οπόταν τα γεγονότα ξέφυγαν.

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες, όμως, είναι οι συγκρίσεις ανάμεσα στην Πολωνική "Νέα Οικονομική Μεταρρύθμισι" και την Ελληνική "Αλλαγή" του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, παρατίθενται οι θετικότατες επίσημες Πολωνικές θέσεις για την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Παπανδρέου, ενώ υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τις σχέσεις Πολωνικού Κράτους και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (που αξίζει να συγκριθούν με τις σχέσεις που προωθούσε ο Ανδρέας ανάμεσα στο Ελληνικό Κράτος και την Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία).

Άλλωστε, σημαντική αξία ντοκουμέντου έχει η παράθεσι ως παραρτήματος του Προγράμματος της "Αλληλεγγύης".

Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αξίζει πιστεύω να ψάξω περισσότερο, είναι η αναφορά στο "Πολωνικό 1968", οπόταν οι νέοι και οι διανοούμενοι αμφισβήτησαν το κυρίαρχο καθεστώς. Άραγε, πώς σχετίζεται αυτή η αντίδρασι κατά του Αριστερού κατεστημένου στην Πολωνία και την Σοβιετική Ευρώπη με τον Γαλλικό Μάη του '68, κατά του Δεξιού κατεστημένου στην Γαλλία και την Καπιταλιστική Δύσι;;;


Powered by ScribeFire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: