18.4.09

Κωνσταντίνος Πιλάβιος: Τι είναι αυτό;


What is that? (Τι είναι αυτό;) 2007 from MovieTeller on Vimeo.

Father and son are sitting on a bench. Suddenly a sparrow lands across them.
Πατέρας και γιος κάθονται σ' ένα παγκάκι. Ξαφνικά, ένα σπουργίτι προσγειώνεται μπροστά τους.

Directed by: Constantin Pilavios
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Written by: Nikos & Constantin Pilavios
Συγγραφή: Νίκος & Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Director of photgraphy: Zoe Manta
Διευθύντρια Φωτογραφίας: Ζωή Μαντά

Music by: Christos Triantafillou
Μουσική: Χρίστος Τριανταφύλλου

Sound by: Teo Babouris
Ήχος: Θεόδωρος Μπαμπούρης

Mixed by: Kostas Varibobiotis
Μείξη: Κώστας Βαρυμπονιώτης

Produced by: MovieTeller Films
Παραγωγή: MovieTeller Films

Δεν υπάρχουν σχόλια: