30.5.07

Γιατί ένα Ιστολόγιο για το Βιβλίο

Όλοι όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν καλά πως είμαι υπόδειγμα βιβλιοφάγου. Κάποιοι φίλοι μάλιστα λένε πως είμε άρρωστος με το βιβλίο. Εγώ πάλι λέω πως είμαι βιβλιοφάγος λόγω διαστροφής!!!

Γιατί η λέξι διαστροφή περικλείει την λέξι τροφή (θυμάστε τον γ-αστρονόμο της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κουζίνας;;;) κι όπως λατρεύω την φυσική άλλο τόσο ηδονίζομαι με την πνευματική τροφή. Και θαρρώ πως το βιβλίο είνε το καλλίτερο "πιάτο" της πνευματικής τροφής (μόνη εξαίρεσι ίσως η Θεία Λειτουργία, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία...).

Έτσι, απεφάσισα να μην είμαι μοναχοφαγάς και να μοιραστώ μαζή σας τα πιάτα που έχω δοκιμάσει. Σκοπός μου δεν είνε να καταγράψω της ιστορία του εκδοτικού κλάδου. Ούτε να κάνω βαθείες λογοτεχνικές αναλύσεις. Ούτε να προωθήσω την εξέλιξη κάποιου επιστημονικού κλάδου. Απλώς και μόνο να μοιραστώ μαζή σας κάτι που μου άρεσε (ή, ίσως, δεν μου άρεσε), με κριτήρια καθαρά προσωπικά και υποκειμενικά. Το αν η προσπάθεια αυτή αξίζει, θα φανή στο μέλλον...

Αντι για καλή ανάγνωσι, λοιπόν, μας εύχομαι καλή μας όρεξι!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: