12.5.10

Νίκος Κουρκουρής: Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935

Μία εξαιρετική σειρά τεσσάρων (4) τόμων για την ιστορία του Ελληνικού Προσκοπισμού, από την ερευνητική πένα του Νίκου Κουρκουρή, σε επιμέλεια Θανάση Κωνσταντόπουλου και έκδοσι του 2009 τουΙδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Μέσω παράθεσης πηγών, αρχειακών κειμένων, ιστορικών φωτογραφιών και προσωπικών μαρτυριών ανασυντίθεται με λόγο απλό και μεστό η ιστορία της Ελληνικής Προσκοπικής Κίνησης στα χρόνια από την ίδρυσί της έως την δικτατορία Μεταξά (με κάποιες μικρές αναφορές και στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), τεκμαίρεται η σημασία του Εληνικού για την ανάπτυξι του Παγκόσμιου Προσκοπισμού και γίνεται σαφής η σημαντική συμβολή ιστορικών προσωπικοτήτων-πρωτεργατών, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην ίδρυσι, διάδοσι και ανάπτυξι του Προσκοπισμού στην Ελλάδα και στον απανταχού Ελληνισμό.

Οι τόμοι της σειράς αναλυτικά:

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 1: Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου παρατίθενται και δύο χρονολόγια με τους σημαντικότερους Σταθμούς του Παγκόσμιου και του Ελληνικού Προσκοπισμού.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 2: Αθανάσιος Λευκαδίτης, όπου και ενότητα για τον Ησαΐα Ησαΐα.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1935 3: Κωνσταντίνος Μελάς, όπου και ενότητα για τον Μάρκο Μίνδλερ.

Ελληνικός Προσκοπισμός 1910-1920 4: Μ. Νεγρεπόντης - Δ. Γληνός, όπου και ενότητα για τον Άγγελο Φέτση.

Εάν σάς ενδιαφέρη η ιστορίατου Προσκοπισμού, τα συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Powered by ScribeFire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: