26.4.10

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, την επιτήρησι, δηλαδή της Ελληνικής οικονομίας, την ένταξί μας στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λίγη αρχαία σοφία, προς ενθύμησι των παλαιών και μάθησι των νεωτέρων:

Κύρου Ανάβασις: Βιβλίο Γ'
[3.2.13] ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε· οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.

Δηλαδή:
έπειτα, όταν ο Ξέρξης συγκέντρωσε την αναρίθμητη στρατιά, ήρθε στην Ελλάδα, και τότε νίκησαν οι πρόγονοί μας τους προγόνους τους και στη στεριά και στη θάλασσα. Αν θέλετε αποδείξεις δείτε τα τρόπαια, αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η ελευθερία των πόλεων στις οποίες γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, χωρίς να σκύβετε το κεφάλι σε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο στους θεούς. Αυτοί ήταν οι πρόγονοί σας.
(απόδοσι στην Νεοελληνική κοινή του καλού φίλου Βασίλη Τίκου)

Και για να μην παρεξηγηθώ: Δεν τα 'χω με τους "κακούς" ξένους που ήρθαν να μάς κατακλέψουν. Αυτοί την δουλειά τους κάνουν. Με τον δικό μας κακό, κάκιστο εαυτό τα έχω...
Powered by ScribeFire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: