1.4.10

Περί Χάϊκου * On Haiku

Κατά την διάρκεια του 22ου Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία λειτούργησε, με πρωτοβουλία του Συμβούλου μου, Καθηγητή Τατέου Ιμάμουρα, του Γυναικείου Χριστιανικού Πανεπιστημίου του Τοκύου, ένας κύκλος σύνθεσης Ιαπωνικής ποίησης χάϊκου.

Τα χάϊκου είνε μικρά τρίστιχα ποιήματα, αντίστοιχα με τις Κρητικές μαντινάδες ή τα Κυπριακά τετράστιχα. Παραθέτω, λοιπόν, τα δικά μου δημιουργήματα απ' τον κύκλο, ελπίζοντας να μην προκαλέσω το μένος των αληθινών ποιητών!

θρόϊσμα σεντονιού
βήματα στον διάδρομο
άρωμα τσαγιού
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
13/02/2010

δωμάτιο σιωπηλό
κερί μόλις σβηστό
φιλί μοναχό
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
15/02/2010 (πρωΐ)

ήχος κυμβάλου
θρόϊσμα φύλλου
αναστεναγμός
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
15/02/2010 (απόγευμα)

άνθος μικρό
σε βράχο σκληρό
λυγίζει μοναχό
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
15/02/2010 (απόγευμα)

άνεμος δυνατός
χρυσάνθεμα στο νερό
τρελός ο ρυθμός
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
15/02/2010 (απόγευμα)

βυζί γαλακτοφόρο
μ' άρωμα χρυσάνθεμου
τρέφεται το μωρό
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
15/02/2010 (απόγευμα)

ήχος κρουστών
γυναικείο χαμόγελο
φως ιλαρόν
Εν Πλω Μ/Κ Φούτζι Μαρού,
Μάρτιος 2010

---

During the 22nd Ship for the World Youth Program, a Japanese haikou poetry cycle, initiated by my Advisor, Professor (Mr.) Tateo Imamura of the Tokyo Woman’s Christian University , took place.

Haikou are small poems of three lines, similar to the Cretan mantinades or to the Cypriot tetrastiha (four-line poems). So, I'm presenting below my own creations from my participation to this cycle, hoping that I will not provoke the real poets' anger!

sound of the bedsheets
steps in the corridor
perfume of tea
On Board M/S Fuji Maru,
13/02/2010

silent room
a candle just blown at
a single kiss
On Board M/S Fuji Maru,
15/02/2010 (morning)

sound of a cymbal
rustling of a moving leave
sigh
On Board M/S Fuji Maru,
15/02/2010 (afternoon)

small flower
on a strong rock
bends alone
On Board M/S Fuji Maru,
15/02/2010 (afternoon)

strong wind
chrysanthema in the water
crazy rhythm
On Board M/S Fuji Maru,
15/02/2010 (afternoon)

breast full of milk
with chrysanthemum aroma
the baby is being fed
On Board M/S Fuji Maru,
15/02/2010 (afternoon)

sound of drums
female smile
hail gladdening holy light
On Board M/S Fuji Maru,
March 2010


Powered by ScribeFire.

Δεν υπάρχουν σχόλια: